Kaapelin sairauskassa

Kaapelin sairauskassa on sairaanhoidon korvauksia jäsenilleen myöntävä vakuutuskassa. Korvaustoiminta rahoitetaan jäsen- ja kannatusmaksuista kertyvällä vakuutusmaksutulolla.


Kassan jäseniä ovat alla mainittujen työnantajien palveluksessa yli kolmen kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat tuntipalkkaiset työntekijät säännöissä tarkemmin luetelluin ehdoin.

 

Yli 20 vuotta yhtämittaisesti kassaan kuuluneet voivat halutessaan jäädä jatkojäseniksi eläkkeelle siirtyessään.

 

>yrityksen verkkosivuille

  • Swissport Finland Oy

>yrityksen verkkosivuille