Ohjeita työnantajalle

OHJE SAIRAUSKASSAN VAKUUTUSMAKSUPERINTÄÄN, TILITYKSIIN JA REKISTERITIETOJEN ANTAMISEEN


Sairauskassan vakuutusmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, ja se pidätetään jokaiselta vakinaiseen tai yli 3 kk:n määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalta tuntipalkkaiselta työntekijältä. (Pidätys siis työsuhteen alusta lukien tai heti, kun työsuhteen tiedetään kestävän yli 3 kk).

Työnantajan kannatusmaksu on 0,4 % ennakonpidätyksen alaisesta, vakuutusmaksun perusteena olevasta palkasta. Tilitys kannattaa laskea kertomalla tilikauden palkoista kertynyt vakuutusmaksusumma kertoimella 0,307692.

Vakuutusmaksut ja sitä vastaava työnantajan kannatusmaksu tilitetään kassan pankkitilille kerran kuukaudessa.
Tiedonantoja osaan merkitään erittely vakuutus- ja kannatusmaksuista sekä tilikaudet, joita maksu koskee. Kassa pyytää vuoden lopussa nimitasolla yhteenvedon palkoista ja niistä kertyneistä maksuista.


Kassa pyytää vakuutettujen rekisteritiedot konekielisinä (nimi, henkilötunnus, pankkitilinumero, osoite, työsuhteen alkamisaika ja mahdollinen ma.työsuhteen päättymispäivä), yleensä vuodenvaihteessa ja muutoksista on hyvä ilmoittaa vuoden varrella.

 


Kassalle tulee ilmoittaa myös työsuhdetiedoissa kesken vuoden tapahtuvista, kassan korvauksiin vaikuttavista muutoksista, kuten palkattomista jaksoista (opinto-, vuorottelu-, hoitovapaat yms.) ja pitkistä sairauspoissaoloista, joissa sv-päiväraha on jo päättynyt. Lomautuksista pitää ilmoittaa yli yhden kuukauden yhdenjaksoisesti kestävät ajat. Edellä mainituilta palkattomilta ajoilta kassa ei maksa korvauksia.
 

Osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä ilmoittaminen on erittäin tärkeää siksi, että kassa perii vakuutusmaksun molemmista tuloista samanaikaisesti palkkaa ja eläkettä saavalta vakuutetulta.
 

Määräaikaiselle tai pysyvälle työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeelle siirtymisestä on hyvä ilmoittaa heti, kun asianomainen on tehnyt siitä hakemuksen, jotta kassa voi hoitaa ajoissa jatkovakuutusuhteeseen tarvittavat toimet.  Ellei hakemuksen vireilläolosta ole tietoa, asiasta on ilmoitettava viimeistään silloin, kun eläkepäätös saapuu työnantajalle.Irtisanomisista on toimitettava kassaan nimilista, jossa näkyy työsuhteen alkamis- ja päättymisaika. Listan perusteella kassa tutkii ns. eläkeputkeen siirtyvien henkilöiden jatkovakuutussuhdeoikeuden sekä lopettaa muut vakuutussuhteet.