Korvausmuutokset

6.6.2018

Fysikaalisen hoidon korvaus:

* Korvausta maksetaan 75 % kustannuksista enintään 20 hoitokerralta kalenterivuodessa.

 

Naprapatia:

* Korvausta maksetaan 75 % lääkärin määräämästä naprapaatin antamasta hoidosta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.

 

Osteopatia:

* Korvausta maksetaan 75 % lääkärin määräämästä osteopaatin antamasta hoidosta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.

 

Hammashoidon korvaus:

* Korvaus maksetaan yhden vuoden jäsenyyden jälkeen enintään 400 euroa kalenterivuodessa.

 

Hautausavustus:

* Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustusta 200 euroa, mikäli jäsen on kuulunut sairauskassaan yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta.