Palkattomien vapaiden vaikutus kassan etuuksiin

23.4.2020

Hoito-, opinto-, vuorottelu- tms. palkattomalla vapaalla olevien työntekijöiden jäsenyys on lepäävä, jolloin jäsenmaksua ei peritä eikä korvauksia makseta.

Korvausten maksaminen päättyy myös lomautuksen jatkuttua yhdenjaksoisesti yli kuukauden.

Sen sijaan palkattomalla sairauslomalla oleville jäsenille maksetaan korvaukset ajalta jolloin on oikeus Kelan sairauspäivärahaan, mutta jäsenmaksua ei tuona aikana tarvitse maksaa.