Tietoa osaeläkkeen jäsenmaksusta

27.1.2022

Osatyökyvyttömyys- tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevaan jäseneen sovelletaan samoja määräyksiä kuin työsuhteessa olevaan, niin jäsenyysehtojen kuin korvaustenkin suhteen. Myös eläkkeestä peritään jäsenmaksu.

Jäsenellä on iIlmoitusvelvollisuus jäsenmaksun perintään vaikuttavasta osaeläkkeelle siirtymisestä. Korvausten takaisinperinnän tai takautuvien jäsenmaksujen välttämiseksi ilmoitus kassaan kannattaa tehdä heti, kun työsuhteesssa tapahtuu muutoksia.

Osaeläkettä saavat joutuvat huolehtimaan itse jäsenmaksun maksamisesta, ja toimittamaan kassalle eläkelaitoksesta saamansa päätöksen eläkkeen määrästä jäsenmaksun laskemista varten. Tilipankille on lisäksi toimitettava suoraveloitusvaltakirja.