Huomioi osaeläkkeen vakuutusmaksu!

27.1.2022

Osatyökyvyttömyys- tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevaan vakuutettuun sovelletaan samoja määräyksiä kuin työsuhteessa olevaan, niin vakuutusehtojen kuin korvaustenkin suhteen. Myös eläkkeestä peritään vakuutusmaksu.

Vakuutetulla on iIlmoitusvelvollisuus vakuutusmaksun perintään vaikuttavasta osaeläkkeelle siirtymisestä. Korvausten takaisinperinnän tai takautuvien vakuutusmaksujen välttämiseksi ilmoitus kassaan kannattaa tehdä heti, kun työsuhteesssa tapahtuu muutoksia.

Osaeläkettä saavat joutuvat huolehtimaan itse vakuutusmaksun maksamisesta, ja toimittamaan kassalle eläkelaitoksesta saamansa päätöksen eläkkeen määrästä vakuutusmaksun laskemista varten. Kassasta lähetetään vakuutetulle lasku.