Sääntömuutos 1.1.2023 alkaen

12.1.2023

 

Ylimääräinen kassankokous hyväksyi 8.12.2022 kassan hallituksen sääntömuutosesityksen ja Finanssivalvonta on 11.1.2023 vahvistanut uudet säännöt.

 

Sääntömuutoksessa:

- poistettiiin yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkioista, tutkimuksista ja hoidosta Kelakorvausedellytys.

- lisättiin julkiseen terveydenhuoltoon korvattaviksi tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut.

- lisättiin lääkekorvauksiin korvattaviksi sairausvakuutuslain mukaisen ylemmän korvausluokan lääkkeet (4,50 eur) ja sairausvakuutuslain mukaisen vuotuisen lisäkorvausrajan ylittäneet lääkkeet (2,50 eur).

 

Tutkimuksen ja hoidon korvattavuuden edellytys on edelleen lääkärin määräys (lähete).

Yksityisellä palveluntuottajalla tehtyyn magneettitutkimukseen, tietokonetomografiatutkimukseen ja kartiokeilatutkimukseen tarvitaan edelleen erikoislääkärin määräys.

Kassa ei korvaa yksityisellä palveluntuottajalla tehtyjä paketti- eikä vitamiini- tai hivenainetutkimuksia.

 

Kelakorvausten poistuminen ei toistaiseksi vaikuta kassan maksamiin korvauksiin. Korvausprosentit ja omavastuut pysyvät ennallaan ja kassan lisäetuuden määrä kasvaa poistuneiden Kela-korvausten verran.