Fysikaalinen hoito

 

Korvaus

Terveyskeskuksissa ja sairaaloiden poliklinikoilla annettu fysikaalinen hoito (12,80 e/käynti) korvataan kokonaan ilman hoitokertarajoitusta.

Yksityisessä hoitolaitoksessa annetusta lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta saa korvausta 75 % kustannuksista, kuitenkin enintään 20 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Korvauksen hakeminen

Toimita sairauskassaan maksettu lasku ja fysikaalisen hoidon voimassa oleva lääkärinmääräys.

Lääkärin lähete on voimassa yhden vuoden allekirjoittamisestaan.

Fysioterapiakustannusten suoralaskutusta varten tarvitaan aina kassan antama erillinen maksusitoumus, joka on voimassa vain niissä paikoissa, joissa kassalla on laskutussopimus. Jäsen maksaa sopimuspaikassa omavastuuosuuden 25%.

Muissa laitoksissa asioidessa kustannukset tulee siis aina maksaa ensin itse ja hakea sitten korvausta kassasta.