Matkakustannukset

 

Kassa korvaa kassan vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannusten sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

Sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkakustannusten yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25,00 euroa. Alle omavastuun jääviä matkakustannuksia ei korvata.

 

Korvausta (esim. kelataksi- tai ambulanssimatka) haetaan laskulla tai maksukuitilla.