Matkakustannukset

 

Matkakustannusten korvaaminen ei kuulu kassan sääntöjen piiriin 31.5.2023 saakka.

 

1.6.2023 alkaen matkakustannuksia korvataan seuraavasti:

 

Kassa korvaa kassan vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannusten sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

Sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkakustannusten yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25,00 euroa. Alle omavastuun jääviä matkakustannuksia ei korvata.

 

Korvausta (esim. kelataksi- tai ambulanssimatka) haetaan laskulla tai maksukuitilla.