Tutkimus ja hoito

 

Korvaus

Tarpeellisesta sairauden hoidosta tai tutkimisesta aiheutuneet kustannukset korvataan kokonaan.

Toimisto- ja kantamaksuja sekä laskutuslisiä ei kuitenkaan korvata.

Korvattavia kustannuksia lääkärin määrääminä ovat laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset sekä valohoito.

Yksityisen terveydenhuollon magneettitutkimusten, tietokonetomografiatutkimusten ja kartiokeilatutkimusten osalta korvausedellytyksenä on, että tehty tutkimus perustuu erikoislääkärin lähetteeseen.

Yksityisen terveydenhuollon tutkimusten ja hoidon osalta korvausta ei makseta laboratoriotutkimuksista, jotka ovat vitamiini- tai hivenainetutkimuksia tai pakettitutkimuksia.

Yksityisessä hoitolaitoksessa annettua sädehoitoa, sytostaattihoitoa ja keinomunuaishoitoa ei myöskään korvata.

Kotona annetusta sairaanhoidosta johtuvat kustannukset eivät kuulu korvattaviin.

 

Korvauksen hakeminen

  • Kun kyseessä on tutkimus- tai hoitokustannus, josta ei makseta Kelakorvausta, toimita aina maksetun laskun tai käteiskuitin lisäksi lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys.

  • Kun kyseessä on Kelakorvattava tutkimus- tai hoito ja asioit muussa kuin kassan sopimuspaikassa, pyydä palveluntuottajaa tekemään Kelaosuuden vähennys jo maksun yhteydessä.

    • Jos palveluntuottaja vähentää Kelan osuuden, omavastuulasku tai -kuitti riittää korvauksen hakemiseen.

    • Jos palveluntuottaja ei kuitenkaan tee Kelan osuuden vähennystä, toimita sairauskassaan korvauksen käsittelyä varten lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys, maksettu lasku sekä täytetty Kelan korvaushakemus. Tarvittavat lomakkeet saat palveluntuottajalta.

  • Jos asioit sopimuspaikassa, esitä korvauksen suoralaskutusta varten Kela-kortti ja kassan vakuutuskortti.  Tällöin maksat itse vain kassan korvauksen jälkeisen omavastuun, eikä sinun enää tarvitse itse hakea korvausta kassasta.