Hammashoito

 

Korvaus

Enimmäiskorvaus on 400 euroa kalenterivuoden aikana annetusta hoidosta Kelakorvauksen lisäksi, ja se maksetaan vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle.

Kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan riippumatta siitä, milloin kustannukset on maksettu tai korvausta haettu.

Hampaiden valkaisua ja muuta esteettistä hoitoa ei korvata.

 

Korvauksen hakeminen

Julkisen hammashoidon kustannuksista korvausta haetaan maksetulla laskulla, jossa näkyy asiakkaan nimi, käyntipäivä ja erittely kustannuksista.

Yksityishammaslääkärin palkkiosta pitää itse hakea Kelakorvaus ensin Kelasta  (ellei ko. lääkärillä ole suoraveloitussopimusta Kelan kanssa), ja kassa maksaa loput kustannukset korvauskiintiön rajoissa Kelan korvauspäätöstositetta vastaan.